De soortenlijst van de avifauna excursies van de kaartclub Kloef
 (Verwetenschappelijkte uitgave)

Soort Jaar 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2018
Locatie                   Peel   Zeeland
Oost
vaar
ders
plas
sen
Blauwe Kamer Eem
pol
der/
IJs-
sel
Willes-
kop en 
Zouwe-
Boesem
Reewijkse 
en Nieuw
koopse 
plassen
Slikken
van
Flakkee
De Schammer,
Arkenheem
 en
Oudenaller

"met stellige zekerheid door meerdere leden van de club waargenomen soorten"

weidevogels 

kievit   x x x x x x x x x x x x x x x x x
wilde zwaan (wit)   x x x x x x x x x x   x x x x x x x
zwarte zwaan                     x x     x

eenden 

bergeend   x x x x x x x x   x x x x x x x x
brilduiker   x   x x                  
doodaars     x x   x   x   x        
eidereend               x            
fuut   x x x x x x x x x x x x x x x x x x
krakeend,   x           x x   x   x x x x x x x
kuifeend,   x x x x x x x x x x x x x x x x
muskuseend                       x    
meerkoet   x x x x x x x x x x  x x   x x x x x
middelste zaagbek       x                    
nonnetje     x                   x   x
pijlstaarteend                     x   x
slobeend   x   x       x x   x x   x x x x
smient       x x x x x x   x x x x x x x x
tafeleend   x x x x           x x x   x
taling           x x   x      x    
toppereend           x                
waterhoentje         x     x x   x x x x x x x
wilde eend         x x x x   x x x x x x x x x
wintertaling x x x
mandarijneend x

ganzen 

brandgans         x   x   x x x  x     x x x x
Canadese gans             x   x   x x   x x x x x x
grauwe gans   x x x x x x x x x x x x x x x x x x
kolgans x
nijlgans         x x x x x x x x   x x x x x
rietgans       x   x                
rotgans       x       x     x      
tamme gans x x

steltlopers 

(blauwe)reiger   x x x x x x x x x x x x x x x x x x
zilverreiger                       x x   x x x
dunbekwulp                     x      
grote zilverreiger           x               x x x x x
grutto   x   x x x x x x   x  x   x x x
kluut       x       x x   x  x   x
lepelaar               x     x x   x
ooievaar     x       x   x         x x x
plevier       x x   x x x         x
scholekster     x x x   x x x x x x   x x x x
steenloper       x       x     x      
bonte strandloper                       x    
strandloper       x                    
tureluur       x   x x x x   x     x x
wulp   x   x     x   x   x  x    

roofvogels 

blauwe kiekendief         x           x      
bruine kiekendief     x         x x x   x   x
buizerd (bruine vorm)     x x x x x x x x x x x x x x x x
buizerd (witte vorm)   x                         x x
havik           x                
slechtvalk                   x        
torenvalk   x x x x     x x x x x x x x x x
velduil   x                        
ransuil                         x  

meeuwen e.d. 

kleine mantelmeeuw       x                    
kokmeeuw       x x   x x x x x x x   x x x
grote stern                     x      
stern   x x                      
visdiefje   x                        
zilvermeeuw     x x x   x x x x x x x   x x x x x
zwartkopmeeuw     x     x   x   x        

overige 

bonte specht                 x     x   x
boomklever     x                      
boomkruiper                         x  
fazant     x x     x x   x x x     x x x
fitis             x              
gors                     x      
rietgors                       x   x
groenling               x         x  
huismus   x     x   x   x x       x x x
kleine karakiet               x            
koekoek                   x        
koolmees     x     x x     x x x x   x x x
kuifmees
paapje                       x    
patrijs       x                    
putter             x x             x
rietzanger   x x                      
ringmus             x             x
staartmees     x       x              
tjiftaf               x x         x x
veldleeuwerik   x   x x x   x x      x     x
vink     x           x x   x x x x
witte kwikstaart         x x x x x x   x   x x
zwartkop                 x          
rietzanger                     x      
zanglijster               x             x

specialties

aalscholverkolonie   x   x                 x x
aalscholverkolonie met jongen   x                        
ganzenest met eieren         x                  
ooievaarsnest     x                     x x
ooievaarsnest (met ooievaars)             x             x
reigerkolonie           x x         x x x

"e.v.a. vogels die te algemeen zijn om hier te noemen"

aalscholver         x x x x x   x x x x x x x x x
boerenzwaluw               x           x
boomklever                  
boomkruiper  
ekster   x x x x x x x x x x x x x x x x x
goudvink  
grijze lijster  
houtduif   x x x x x x x x x x x x x x x x x x
kauwtje   x x x x x x x x x x x x x x x x
kraai   x x x x x x x x x x x x x x
matkop  
merel   x x x x x x x x x x x x
mus    x
pimpelmees   x x x x
postduif   x x x x x
roodborstje   x x x x x
specht   x x
spreeuw   x x x x x x x x x x x x x
Turkse tortel   x x x x
vink   x x x x x x
Vlaamse gaai   x x x x
winterkoninkje   x
zanglijster   x x
zwartkop  

"Verder zijn waargenomen"

Bruine koeien x
Bunsschotervrouw x
eekhoorn x
ezels x
Galloway runderen x x x dood
geiten x x
grote zwarte koeien (Galloway?) x
haas   x x x x x x x x x x x x
haflingerpaarden   x
Heck Runderen x x x
hert x
hond x
kat x
konijn   x x x
Konik paarden x x x
koolzwam x (2)
muskusrat x (2)
olifant x
Przwalski paarden x
ree x x x x
schapen x x x x x x
Schotse hooglanders x
Shetlandpaarden x
groene kikkers x x
dode marter(Hellegatsplein) x
Rolce Royce (Engels) x
Traction Avant (donkerblauw) x x
Diana nog met blauw nummerbord x
MG's x
Patagonische springhaas x
Lama x
braakbal x
door paarden afgeknabbelde bomen en daardoor verwoest bos x
Fuut met kikker in de bek x
kip x
kalkoen x